Ontwikkeling

Ontwikkeling leertrajecten

Ik ontwerp en ontwikkel leertrajecten. Ik vertel er  hier  iets over. In organisaties ontbreekt vaak de expertise om leertrajecten en trainingen zodanig te ontwerpen en uit te voeren dat ze echt resultaat hebben. Ik kan hier het verschil maken door goed te luisteren, te kijken en door vragen te stellen. Aan de opdrachtgever, maar zeker ook aan de deelnemers. Aan de hand van deze input ontwikkel ik een traject dat precies past bij de vraag van de organisatie.

 

Integrated Learning

Ik werk volgens de principes van Integrated Learning; formeel en informeel leren worden geïntegreerd. Onderzoek laat zien dat 80% van het leren in organisaties al informeel plaatsvindt, en slechts 20% formeel (dus bijvoorbeeld in de vorm van een training).

Medewerkers leren van collega’s, van feedback die ze krijgen, of omdat ze uitdagende klussen oppakken. Om het rendement van de trainingen te verhogen, is het zaak het informeel leren te sturen en ervoor te zorgen dat formeel en informeel leren elkaar versterken. Er moeten condities gecreëerd worden waarin medewerkers in staat zijn tot effectief informeel leren. Ik zorg ervoor dat deze condities gecreëerd worden, in samenspraak met de organisatie. Onderstaand  filmpje geeft de voordelen van geïntegreerd leren weer.