Interim

Steeds vaker wordt opleiden en leren in organisaties gezien als een van de taken van de HR-adviseur. Deze adviseur is druk en heeft veel op zijn of haar bord. Als het gaat om echt specifieke opleidingskundige- of didactische vraagstukken, kan het effectief zijn om kennis van buiten de organisatie te halen. Enerzijds vanwege de frisse blik en anderzijds vanwege de specifieke expertise. Als tijd en/of expertise ontbreekt, kan ik ondersteuning bieden, door middel van een interim-opdracht waarin ik bijvoorbeeld tijdelijk een afdeling of een project leid en/of ondersteun. In  dit filmpje  vertel ik over mijn toegevoegde waarde.