Advies

Er wordt al gauw gegrepen naar een training als manier om een leer-of opleidingsvraagstuk op te lossen. Terwijl een training, als losse interventie, vaak helemaal niet effectief is. Vaak weten organisaties niet goed welke mogelijkheden er nog meer zijn en welke voor hen het beste is op dat moment. En ze zien vaak niet hun eigen rol in het leertraject. Ik ondersteun en geef advies bij het maken van opleidingsplannen en –beleid en help organisaties leren echt te integreren.

 

Ik adviseer organisaties over welke interventie het best past bij hun vraag en zorg er altijd voor dat de interventie is ingebed in een breder traject, zodat het leren wordt geïntegreerd in het dagelijks werk van de mensen in de organisatie. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende en ook voor de medewerkers. In trajecten die ik begeleid, gaan we altijd uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor zijn resultaten blijvend en zal echt gedragsverandering of ontwikkeling van de organisatie plaatsvinden.