Grow 2 Work

Grow 2 Work is een organisatie die dove- en slechthorende jongeren begeleidt bij het vinden van werk. Ik trainde daar (met behulp van tolken) vrijwilligers die die jongeren begeleidden, op het gebied van coachvaardigheden.